Slagspilsturnering med Færrest Putskonkurence

  • Gennemføres på en alm. Møllemandsdag d. 19. juni – over hele onsdagen for alle rækker.
  • Af hensyn til tiden er max score = double par på hullet, hvorefter der skal samles op.
  • Slagspilsturneringen med fuldt handicap.
  • Antal puts på hvert hul markeres på udleveret scorekort, hvor der nederst er special felt til puts.
  • Følgende skal bemærkes

o   Puts er defineret ved slag på Green uanset valg af jern, kølle eller putter.

o   Bolden er på Green, når bolden hviler på Green.

o   Bolden kan puttes ud af Green, hvorefter næste slag ikke tæller som put.

o   Anvendelse af putter udenfor Green tæller ikke som put (= et chip udført med en putter).

o   Såfremt der samles op på hullet (> double par) noteres 3 put på hullet.

  • Vinder er spilleren med færrest puts og præmien bliver indsat på præmiesaldo-systemet.

o   Ved lige score, sorteres på færrest puts på hul #13, derefter #14, #7, #2, #17, #15, #8, derefter højeste handicap. Herefter lodtrækning.