Så fik vi prøvet en anden spilleform end vi plejer, hvilket kunne ses af flere scorekort. I slagspil skal der altid noteres et antal slag på hvert hul - en streg er lig med diskvalifikation - øv !

Vi havde ellers forsøgt at gøre det nemt med at max score var double-par. Oveni havde vi konkurrencen om færrest put, hvor der skulle anvendes registrering nederst på scorekortet i dertil indrettet felt.

Vi skal selvføglelig beklage at det vi troede, der var nemt at forstå, ikke blev opfattet og forstået hos deltagerne, hvilket er vores fejl. Vi har fået lidt erfaring, så hvis det skal gentages næste år, har vi fundet et  par forbedringstiltag.

Men efter revision og gennemgang af scorekort har resultaterne fra sidste uge revideret og Order of Merit er opdateret. Vi har også fundet de to spillere, som løber med hænderen for færrets puts:

1. Flemming K. Klamer med 24 puts.

2. Per Svensson med 26 puts - afgjort efter fintælling med tre andre på hullerne #13 og #14.

De to vindere vil få fyldt lidt på præmiesaldokontoen - Tillykke.

God sommer til alle 

Michael Bo Friis